Bøn i fire kategorier

FLYGTNINGENS BØN: Alle er en flygtning på et eller andet tidspunkt. Flygtningen beder om hjælp, bistand og ly.

DEN TILBEDENDE BØN: er en form for tilbedelse og taksigelse rettet til et guddommeligt væsen.

DEN EKSTATISKE BØN: er, når mennesket mister al følelse af jeget og bliver henrykket. Det sker i næsten alle traditioner.

DEN KONTEMPLATIVE BØN: er, når man opnår en indre stilhed og opdager noget guddommeligt. Den kontemplative person forbliver i sit eget jeg.

 


Hvad er bøn?

Hvorfor bøn?

Forskellige forslag til bønner.

55 bibelske bønner.

Hverdagsbønner.

Bøn under vandring.


Læs, hvad Moder Teresa, Søren Kierkegaard og Abraham Lincoln med flere har sagt om bøn.

Der findes mange måder at tale om bøn på. Bønner er blevet opfattet forskelligt gennem tiderne. Nedenfor kan du læse, hvad 10 berømte tænkere har sagt om bøn:
1. "Bed som om alt afhænger af Gud, men arbejd som om alt afhænger af dig." 
Augustin (354-430) kirkefader og filosof

2. "Bøn handler ikke om at overvinde Guds modvilje, men i stedet om at gribe fat i hans enorme villighed." 
Martin Luther (1483-1546) tysk munk, reformator og teolog

3. Klager er det bidrag, som himlen ofte modtager og den mest oprigtige del af vores tilbedelse. 
Jonathan Swift (1667-1745) irsk forfatter og satiriker

4. "Det, at Guds vilje er det mulige, gør, at jeg kan bede; er den blot det nødvendige, er mennesket væsentligen lige så umælende som dyret."
Søren Kierkegaard (1813-1855) dansk filosof og forfatter

5. "Jeg har mange gange været nødt til at gå på knæ og bede, fordi jeg har været helt overbevist om, at der ikke var andre steder at henvende sig." 
Abraham Lincoln (1809-1865) amerikansk præsident

6. "Gud taler, når vore hjerter er stille. At lytte er begyndelsen på en bøn." 
Moder Teresa (1910-1997) albansk-indisk nonne og ordensstifter

7. "Bønner bør aldrig besvares. Hvis de bliver det, er de ikke længere bønner, men korrespondance."
Oscar Wilde (1854-1900) irsk forfatter

8. "Når man beder, er det bedre at have et hjerte uden ord, end at bruge ord uden hjerte."
Mahatma Gandhi (1869-1949) indisk politiker og åndelig leder

9. "Da jeg gik i 3. g, bad jeg Vorherre inderligt om at ville lade en dejlig pige, som jeg var forelsket i, forelske sig i mig. Hun så aldrig til min side. Og tak for det. Forleden mødte jeg hende i Netto i Vordingborg. En vred dame, der skreg af sin ligblege mand. Gud kan have en mening med ikke at bønhøre os."
Poul Joachim Stender (født 1956) dansk præst og forfatter

10. "Når vi møder hinanden, ligger der, selvom vi ikke formulerer det, en bøn i vores samvær: 'Tag mig for gode varer, hån mig ikke, lås mig ikke fast i min fortid, i det du ikke kan lide ved mig, i mine handlinger, i mit væsen, i mine fejltagelser, i mit forkerte sprog, i det, der frastøder dig ved mig, i det du har hørt om mig eller selv oplevet med mig.' Alt det, som stiller sig i vejen for, at vi kan være rigtigt sammen. Overalt, hvor et menneske er sig selv, er det en bøn om accept, om forståelse, om kærlighed."
Johannes Møllehave (født 1937) dansk præst og forfatter  
 

Bøn forenet i Danmark.

Tilbedelse, lovprisning, liv og glæde!

Kom og vær med...

Skal du være med til at ændre nationen?

Kom som du er - tilbed som du kan - ræk ud nu...

Lovet være Herrens navn.

Velsignet over nationerne.

Kom og vær blandt os!


Besøg vort land: Danmark!

Du alene er værdig all vor pris!

Vi ophøjer Dig,

vor almægtige Gud.


Ræk ud, så rækker Han ud!

Bøn gør forskel!