1. 1 Mos 18,20-33:  Abrahams bøn for Sodoma

2.  Mos 32,4-14: Jakob bøn om nåde for Esau

3.   2 Mos 3,1-4,18: Moses' bøn ved Den brændende tornebusk

4. 2 Mos 15,1-18: Moses' takkesang ved det Røde hav

5.  2 Mos 32,7-14: Moses' første bøn for Israels synd

6. 2 Mos 32,31-34: Moses' anden bøn for Israels synd

7.  2 Mos 33,12-34,9: Moses' bøn om Guds nærvær

8. 4 Mos 11,10-30 Moses' bøn i modløshed

9. 4 Mos 14,10-20 Moses' bøn efter folkets oprør

10.  5 Mos 9,18-20
 5 Mos 9,25-29 Moses' 40 dages bøn

11. Jos 7,3-13  Josvas bøn

12. 1 Sam 1,1-20 Hannas bøn om en søn

13. 1 Sam 2,1-10 Hannas takkebøn

14. 2 Sam 7,18-29 Davids lovsang for Guds kongedømme

15.  2 Sam 22,1-51 Davids takkesang for Herrens befrielse fra Saul

16. 1 Kong 3,4-15 Salomos bøn om visdom

17. 1 Kong 8,22-61 Salomos bøn ved indvielsen af templet

18.  1 Kong 19,9-18 Elias' bøn af selvmedlidenhed

19. 2 Kong 19,14-19 Hizkijas bøn om befrielse

20. 2 Kong 20,1-6 Hizkijas bøn om helbredelse

21. 1 Krøn 4,10  Jabes' bøn

22. 1 Krøn 17,16-27 Davids takkebøn

23. 1 Krøn 29,10-20 Davids bøn om folkets gavmildhed

24. 2 Krøn 20,1-23 Joshafats bøn i en krisesituation

25.  Ezra 9,3-10,4 Ezras bøn for nationens synd

26. Neh 1,3-11  Nehemias' bøn for Jerusalems tilstand

27. Sl 8  Davids takkebøn

29.  Sl 19  Davids bøn om et rent hjerte

30.  Sl 51  Davids bøn om tilgivelse

31.  Sl 139  Davids bøn om ledelse

32. Es 64,1-11  Esajas' bøn om nåde

33. Jer 32,17-27  Jeremias' takkebøn for Guds visdom

34.  Dan 9,4-19  Daniels bekendelses bøn for Jerusalem

35. Hab 3,1-19  Habakkuks takkebøn

36. Matt 6,9-13  Fadervor - Herrens bøn

37. Luk 1,46-55  Marias lovsang

38. Luk 1,67-80  Zakarias' lovsang

39. Joh 17,1-26  Jesu sidste bøn

40. ApG 4,23-31  Menighedens bøn om fuld frimodighed

41. Ef 1,15-23  Bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i

42. Ef 3,14-21  Bøn for menigheden om styrke og indsigt

43. Fil 1,3-11  Bøn for menigheden om kærlighed og dømmekraft

44.  Kol 1,3-11  Bøn for menigheden om fuld kundskab om Guds vilje

45. 1 Thess 1,2-10 Tak til Gud for menighedens modtagelse af Ordet

46. 2 Thess 1,3-12 Tak til Gud for menighedens tro og udholdenhed

47. Åb 1,1-8  Betragte Jesus som dem herliggjorte søn

48. Åb 1,12-18  Se Kristus komme til dig

49 Åb 4,1-11
                Åb 5,6-8  Lade Jesus føre dig ind foran tronen

50. Åb 5  Betragte Jesus som det slagtede lam

51. Åb 5,9-14  Lammet er værdigt

52. Åb 7,9-17  Den store hvide flok

53. Åb 11,15-19  Tilbedelse og bøn i himlen

54. Åb 16,5-7  Tilbedelse og bøn

55. Åb 19,1-10  Jubel over Babylons fald og lammets bryllup

Bøn forenet i Danmark.

Tilbedelse, lovprisning, liv og glæde!

Kom og vær med...

Skal du være med til at ændre nationen?

Kom som du er - tilbed som du kan - ræk ud nu...

Lovet være Herrens navn.

Velsignet over nationerne.

Kom og vær blandt os!


Besøg vort land: Danmark!

Du alene er værdig all vor pris!

Vi ophøjer Dig,

vor almægtige Gud.


Ræk ud, så rækker Han ud!

Bøn gør forskel!